İslâm Medeniyetinde Âlim -2- Mehmed Emin Er Sempozyumu

 Cihad Demirci -   02 Haziran 2021

<br />
<b>Deprecated</b>:  stripslashes(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in <b>/srv/disk10/3620466/www/vukuf.org/admin/functions/core.php</b> on line <b>169</b><br />

Mehmed Emin Er, 1914-2013 yılları arasında yaşamış bir İslam alimidir. eş-Şeyh Muhammed Emin Er-Diyarbekirî ismiyle de meşhurdur. Bazı kitaplarda ismini Muhammed Emin Er olarak da zikrettiğinden bu isimle de bilinmektedir. Mehmed Emin Er, Osmanlı geleneğinin Medrese eğitimi ile kendini yetiştirmiştir. Siirt Hacı Hafız Haydar Efendi ile Şeyh Zeynelâbidin, Derik Müftüsü Molla Hasan et-Tahvikî’den Kur’an-ı Kerim ve Kur’an ilimleri dersleri almıştır. Bir ara Suriye’ye geçerek Molla Abdüssamed en Nârî-es-Siirdî, Molla Abdurrezzak el-Halebî, Molla Abdulhalim Amidî’nin yanında Arapça, Arap Edebiyatı, Mantık, Fıkıh, Siirt ve Bitlis’te muhtelif hocalardan Akaid ve Kelam dersleri tahsil etmiştir. Ayrıca Şerhadli Molla Avinî, Şeyh Masum oğlu Şeyh Maarif’şuh en-Norşinî, Şeyh Seyda Cezerî’den de dersler okumuştur. Uzun yaşam serüveninde Mehmed Emin Er kendini İslam’a adayarak yüzlerce öğrenciye, diyanet görevlilerine İslamî ilimler dersleri vermiş ve birçok eser yazmıştır. Daha önce “İlim Aynasında Bir Alim: Mustafa Asım Köksal Sempozyumu” ismiyle birincisi düzenlenen sempozyumlar silsilesinin ikincisini Türkiye’de yaşamış İslam alimlerinin önemini ortaya koymak açısından “İslam Medeniyetinde Alim -2-: Mehmed Emin Er Sempozyumu” adıyla organize edilmiş bulunmaktadır.

Diğer Haberler