Uluslararası Edirnede Tasavvufi Hayat ve Hasan Sezai Gülşeni Sempozyumu

 Cihad Demirci -   02 Haziran 2021

<br />
<b>Deprecated</b>:  stripslashes(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in <b>/srv/disk10/3620466/www/vukuf.org/admin/functions/core.php</b> on line <b>169</b><br />

İstanbul’dan önce Osmanlı İmparatorluğu’na payitahtlık yapmış olan Edirne, askerî ve siyâsî konumunun yanı sıra yüzyılların birikimi olan ilmî ve irfânî bakış açısının mimarîden musikîye gündelik hayatın her yönüne aksettiği muazzam vizyonun başat bir temsilcisi olarak tarihî misyonunu sürdürmektedir. Balkanlar ve Anadolu arasında bir köprü işlevine sahip Edirne, çok sayıda âlim, ârif ve sanatkârın yetiştiği mümbit bir şehir olarak ülkenin maddî ve manevî zenginliğinin artması yolunda tarihte olduğu gibi günümüzde de üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmenin kıvancını yaşamaktadır. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, manevî zenginliğin bir ifadesi olarak irfânî bakış açısının hafıza ve hatırada canlılığını koruması adına atılacak her adımın değerli olduğunun bilinciyle Edirne ve çevresinde yaşamış olan manevî mimarların yad edilmesi ve intişar ettikleri düşüncelerin gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda Trakya Üniversitesi ve İSAV’ın katkılarıyla “Uluslararası Edirne’de Tasavvufî Hayat ve Hasan Sezâî-yi Gülşenî Sempozyumu”nu tertip etmektedir.

Kapsam

Edirne ve Havalisi Tasavvufî Düşünce ve Kurumlar

-          Osmanlı Dönemi Tasavvufî Müesseseler, Şahsiyetler, Eserler

-          Kabûlî Mustafa Efendi, Keşanlı Süleyman Zâtî Efendi, Müsellem Efendi, Ali Senâî Efendi,

Şâhî Efendi, Mehmet Şemî Efendi, Ahmet Fahri Efendi, Mehmet Fevzi Efendi, vd. şahsiyetler

-          Halk Kültüründe Tasavvuf, (Tasavvuf Düşüncesinin Halk Kültürüne Yansımaları)

Halvetiyye-Gülşeniyye ve Hasan Sezâî-yi Gülşenî

Halvetiyye Temsilcileri, Eserleri

Gülşeniyye Temsilcileri, Eserleri

Hasan Sezâî-yi Gülşenî, Hayatı, Şahsiyeti, Düşünceleri

Balkanlar’da Tasavvuf

-          Müesseseler, Şahsiyetler, Tasavvufî Düşünceleri, Eserler

-          Halvetiyye, Bektaşiyye, Kadiriyye, Nakşibendiyye vd.

Tasavvuf Düşüncesi ve Modern Dünya

Tasavvuf İlmi ve diğer İslâmî İlimler

Modernitenin Açmazlarına Tasavvufun Cevabı

Diğer Haberler