Uluslararası Kemalpaşazâde ( İbn Kemal) Sempozyumu

 Cihad Demirci -   02 Haziran 2021

<br />
<b>Deprecated</b>:  stripslashes(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in <b>/srv/disk10/3620466/www/vukuf.org/admin/functions/core.php</b> on line <b>169</b><br />

Kemalpaşazâde (ö. 1534), Osmanlı Devletinin yükselişe geçtiği bir dönemde bizzat Osmanlı ülkesinde yetişerek ilmî araştırmalar, telif ve tedris çalışmaları yapmış ilim adamlarının başında gelir. Biz bu Sempozyum ile Kemalpaşazâde’nin hem ilim adamı hem de Şeyhülislam olarak başarısını tespit edip ortaya koymak ve İslam dünyasında yeni ilmî başarılara ilham kaynağı olmasını sağlamak istiyoruz. Şeyhülislamlığı dolayısıyla genel halk kitlesi onun sadece fıkıh ilminde otorite olduğunu düşünebilir ama Kemalpaşazâde, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Kelam, Felsefe, Tarih, Edebiyat ve Dilbilim alanlarının hepsinde değerli eserler vermiş büyük bir âlim ve düşünürdür. Kemalpaşazâde, söz konusu disiplinlerin hepsinde zirve eserlerin verildiği yükseliş döneminin akabinde yaşamıştır. O, her alanda hacimli eserlerin ortaya konduğunu gördüğü için bunlara yenilerini eklemek yerine bu ilim dallarındaki spesifik problemleri analiz edip yeni perspektifler sunmak için risale tarzı eserler yazma yolunu tercih etmiştir. Eserlerinin deskriptif değil, analitik ve kritik nitelikli olması bunu göstermektedir. Kemalpaşazâde, incelediği meselede kendisinden önce alanın ileri gelen temsilcileri tarafından ortaya konan görüş ve açıklamaları ele almış, kendi bakış açısına göre katıldığı ve eleştirdiği yönleri belirtmiş ve çoğu zaman özgün bir yaklaşım ve çözüm önerisinde bulunmuştur.

Türkiye’de Kemalpaşazâde’yi konu alan ilk Sempozyum, zamanın Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun teşvik ve desteği, S. Hayri Bolay ve M. Sait Yazıoğlu’nun organizasyonuyla 1985 yılında Tokat’ta Şeyhülislâm İbn Kemal Sempozyumu adıyla düzenlenip gerçekleştirilmiştir. Bu Sempozyumun bildirileri TDV Yayınları tarafından 1986’da “Şeyhülislam İbn Kemal” adıyla basmıştır.

Kemalpaşazâde’nin bazı eserleri bağımsız olarak basılmış, risale ve küçük hacimli haşiye tarzındaki eserleri Dârü’l-lübâb yayınları tarfından Mecmûu Resâili’l-Allame İbn Kemal Paşa adlı 8 ciltlik ansiklopedik kitapta toplanarak 2018 yılında İstanbul’da Arapça orijinal haliyle basılmıştır. Tevarih-i Âli Osman adlı kitabı, Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmıştır. Kemalpaşazâde’nin çeşitli ilim dallarındaki görüş ve yaklaşımları tez, makale, bildiri ve kitap şeklindeki birçok çalışmaya konu olmuş olup, bu tür çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır.

Osmanlı Döneminin en parlak ve dirayetli âlimleri arasında yer alan Kemalpaşazâde’yi Ankara’da uluslararası bir sempozyum ile anmaktan ve bu yolla bilim, düşünce ve kültürün gelişmesine destek vermekten kıvanç duyuyoruz. Kemalpaşazâde’yi çeşitli yönleriyle araştırmakta olan siz değerli bilim insanlarını Kemalpaşazâde üzerine hazırlayacağınız bildirinizi sunmak üzere sempozyuma davet ediyoruz.

Diğer Haberler