Ârifnâme

 Fatih Yıldız -   26 Kasım 2021

Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 104
Yazar: Hâce Muhammed Ârif-i Rîvgerî
Çeviren/Hazırlayan: Kamilcan Rahimov
Boyut: 13.5 x 21 cm
Yayın Evi: Fecr Yayınevi
Yayın Tarihi: 2021

Hâce Muhammed Ârif-i Rivgerî’den günümüze, Farsça olarak kaleme aldığı ve seyr-u sülük aşa­maları, marifet, ariflik, velilik ve seyr-u sülük ah­lakı hakkındaki görüşlerinden oluşan Ârifname adlı bir eser ulaşmıştır. Bunun dışında eserde, Hâce Muhammed Ârif-i Rivgerî’nin hocası Hâce Abdülhâlik Gucdüvânî’nin hayatı, kerametleri ve görüşleriyle ilgili bazı bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca eserin bazı yerlerinde, tasavvuf tarihinin ilk dönem meşhur sufilerinden Hasan-ı Basrî (ö. 728), Süfyân es-Sevrî (ö. 777), Râbia Adeviyye (ö. 801), Fudayl b. İyâz (725-802), Şakîk-i Belhî (ö. 810), Ebû Turâb Nahşebî (ö. 834), Yahyâ b. Muâz Râzî (ö. 871), Bâyezid-i Bistâmî (ö. 875) ve diğerlerinin hayatı ve görüşleri hakkında da rivayetlere yer verilmiştir.

Diğer Kitaplar