Sahilsiz Bir Umman

Michel Chodkiewicz

Müzekki’n-Nüfûs

Eşrefoğlu Rumi

Hikayem Ne Tuhaftır

Ahmet Murat Özel

Kırk Meclis - Çihil Meclis

Alâüddevle-i Simnânî